Vermogensplanning

Werkt u voor uw vermogen of werkt uw vermogen voor u?

U werkt om vermogen te vergaren. Dat is de ene kant. Maar u kunt het vermogen dat u al heeft vergaard ook laten groeien door het beter te laten renderen. Dat is wat Excellente Vermogensplanning voor u doet. Bij vermogensplanning letten we speciaal op vermogensgroei en de overdracht van vermogen op het juiste moment.

5 soorten vermogen

Onze ‘Excellente Financiële Leefstijl Planning’ is gericht op groei van alle verschillende soorten vermogen.

Sociaal Vermogen | vermogensplanning

Sociaal Vermogen:

Rijkdom gaat niet alleen over geld. De plek waar u woont, uw werk en uw maatschappelijke activiteiten dragen ook bij aan een rijk gevoel.

Menselijk Vermogen:

Investeren in familie, vrienden en de mensen om u heen levert een heel ander soort rendement op: rendement op menselijk kapitaal.

Opgebouwd Vermogen:

Het deel van uw vermogen dat u heeft opgebouwd in uw huis, bedrijf, pensioen en andere zaken, zoals bijvoorbeeld een lijfrente.

Natuurlijk Vermogen:

Wij richten ons graag op duurzame vermogensgroei met oog voor energie, natuur en de omgeving om u heen.

Economisch en Financieel Vermogen:

Uw ‘traditioneel’ vermogen: inkomen, spaargelden, investeringen en eventueel ook schulden.

Ons beleggingsteam werkt met een online platform

Een onafhankelijk platform voor beleggingsfondsen. Op uw online platform heeft u één geconsolideerde rekening, waarop u 24 uur per dag, 7 dagen per week de prestaties van uw beleggingsfondsen kunt volgen en wij ook. Zo weten we altijd precies hoe uw geld er voor staat en kunnen we bijsturen als dat nodig is of als zich een mooie kans voordoet. .

Vermogensgroei: een kwestie van realistische doelstellingen

Vaak zien wij mensen met een belegging die niet bij ze past. Bijvoorbeeld door een combinatie van te weinig spreiding, teveel risico en onrealistische doelstellingen. Onverstandig. Wij beginnen met realistische (risico-)doelstellingen. Eenmaal onderweg reageren we op kansen die zich voordoen – vanzelfsprekend in overleg. Als de doeldatum in zicht komt bouwen we bijvoorbeeld het risico af.

Wilt u meer informatie over het ondernemers abonnement

Klik hier

Like, Share & Follow

Erkend Financieel Partner

Vestiging Den Helder

Kerkgracht 3
1782 GJ Den Helder

Postbus 1024
1780 EA Den Helder

+31 (0)223 690333

Vestiging Amsterdam

Surinamestraat 2
1058 GK Amsterdam